Priser

Pris: 2017/2018

Grunnpris hos oss: Kr. 85.900,- som inkluderer:

  • Innmeldingsavgift: kr 2.400,-
  • Kost og losji : kr 69.000,-
  • Fellesturer høst og vår: kr 4.500,-
  • Felleskostnader: kr 10.000,-(Dekker bruk av Vaskemaskin, papir o.l., internett, felles undervisningsmatriell, de fleste valfag, fellesfagprosjekt, temauker, teater/konserter, kortere felles tur opplegg.)

Linjepris/kostnad pr linje 2017-2018:
Balanse kr 27.000,-/Dyrepasser kr 29.000,-/Friluftsliv kr 25.500,-/REIS kr 32.000,-/Sykkel & X-Sport kr 27.500,-/Switch kr 27.500,-/Yoga kr 32.000,-

Linjepris/kostnad pr linje inkluderer:                                      Totalpris for de ulike linjene finner du her.
– Ekskursjoner og transport
– Alle studie/linje turer
– Alle Aktiviteter
– Heiskort for de aktuelle linjene

Tillegg for enkeltrom:
Kr. 5.000,-

Tillegg for spesiell diett(for hele skoleåret):
Laktosefritt/melkeallergi – kr 4.000,-
Glutenfritt – kr 10.000,-