Om Oss

Velkommen til Hallingdal!

Ett år kan forandre mye! Hallingdal Folkehøgskule må oppleves.

Ditt år skaper du i stor grad selv, men vi som arbeider her er med å legge til rette for at du kan få et grensesprengende år, fylt med glede, latter, utfordringer, vennskap, kjærlighet og en dose galskap. Et år der du selv kan ha styringa og sett dine egne mål.

På Hallingdal folkehøskole bor og lever vi i et fellesskap med ungdommer med forskjellig bakgrunn. Du får nære venner, og du vil lære mye nytt om deg selv gjennom samtaler og samarbeid med andre. Det vil bli tid og rom for ettertanke og refleksjon over framtida og de valgene du må ta i framtida.

Du vil oppleve at du øker evnen til medansvar, toleranse og omtanke. Du samler opplevelser og erfaringer i mengdevis – i klasserommet og ute i naturen, på fot- og skiturer, i skianlegg, på ulike arrangement, turer i inn- og utland og ikke minst gjennom livet i internatet.

Dersom du trenger et avbrekk i ei rekke av alt det du må, har du nå mulighet til å bruke et år på det du virkelig vil!

Med hilsen
Rektor

Skolens reglement

De to viktigste reglene våre er:
  • Deltakerplikt. All undervisning og fellesaktiviteter er obligatorisk.
  • Skolen skal være fri for rusmiddel, gjelder også alkohol på skolens område. Bruk eller oppbevaring av narkotika er strengt forbudt etter norsk lov, og medfører utvisning.